Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

 

Silniční elektrárna - PDF

Revoluce v energetice

Na trh vstupuje průkopnický vynález projektu ekologické elektrárny - silniční elektrárna. Projektována je tak, aby výroba elektřiny byla levnější, okamžitá a představovala přínos pro kvalitnější životní prostředí.Do povrchu vozovky jsou integrovány do hloubky 30 cm speciální desky o délce 100 metrů. Nejedná se o zásah do vozovky celé, jak by se mohl někdo domnívat, ale o budoucím využití celé plochy vozovky se již uvažuje. Desky instalované do povrchu vozovky plní současně i funkci rovné vozovky, což je užitečné hlavně při její účelné rekonstrukci. Z hlediska rozpočtu pro údržbu silnic plní tyto desky hned dvě role. Kvalitu vozovky a výrobu elektřiny. Čerpání financí ze státního rozpočtu spolu s dotacemi z EU by díky tomu bylo mnohem efektnější. 

Pro výrobu těchto speciálních silničních desek se používají recyklované staré pneumatiky. Struktura jejich povrchu je tvořena tak, aby zvýšila přilnavost a tím i bezpečnost provozu projíždějících vozidel. Každoroční údržba poškozené vozovky například po zimním období není díky těmto deskám vůbec nutná.

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po elektrické energii, u které poroste také její cena, je silniční elektrárna jednou z možností jak se zbavit nutnosti být závislým na dosavadních dodavatelích a zajistit si vlastní zdroj. Takovou ideální možnost mohou získat například čerpací stanice.  Proti všem stávajícím, například vodním nebo větrným elektrárnám je silniční elektrárna nezávislá na počasí a ročním období. Odpadá také složitá přenosová soustava (stavba stožárů a kilometry kabelů). Nevytváří žádný hluk a nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Pro ekologii je projekt silniční elektrárny přínosem pro snížení emisí, takže současně funguje jako „čistička vzduchu“ a zároveň je neviditelná. Nejedná se ani o žádné vykrádání části kinetické energie automobilů, jak se možná někdo mylně domnívá. Výroba elektrické energie vzniká pouze díky hmotností projíždějícího automobilu.   

Výkon elektrárny 1500 W/s je založen na vzorci: objem vzduchu 1,7 litru, tlak = 2 bar. Stlačený vzduch je pumpován do tlakových nádrží ze kterých je dále vháněn do motoru. Tento motor je spojen s generátorem, který vyrábí proud.

Patentový úřad

Doba návratnosti investiční položky činí 3 - 5 let.
K zásadním kladům tohoto projektu patří ekologická ochrana životního prostředí a kvalita života.
Nízké investiční náklady jsou výhodné také pro minimální nutnost údržby vozovky.
Pro dosud nevyjasněnou legislativu a neexistující dotační programy není možné realizaci Silniční Elektrárny u nás zahájit, ačkoliv by bylo samozřejmě vytvořeno mnoho nových a velmi potřebných pracovních míst. Pravděpodobná možnost nalezení odpovědi na otázku kdy se začne tato elektrárna v ČR realizovat, se rovná problému konečného vyřešení záhady Bermudského trojúhelníku. Systém rozdělování peněz z dotačních fondů EU připomíná v ČR spíše loutkové divadlo. Za provázky loutek (tedy dotačních úředníků sedících si v teplých kancelářích), tahají z dosud záhadného zákulisí divadelního jeviště zcela neviditelní politikové.

Pro srovnání

větrná elektrárna - 0,13 kWh/m2

solární elektrárna - 0,25 kWh/m2

Silniční elektrárna – 22,66 kWh/m2

vodní elektrárna - 108 kWh/m2

uhelná elektrárna - 500 kWh/m2

jaderná elektrárna - 650 kWh/m2

 

Autor: Alena Stratilová

 

czech.jpg

por.el.energy-650-px.jpg

byt-or-not-650px.jpg

road-650pxx650px.jpg

road-pover-600-px.jpg